Organizasyon Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Organizasyon Şeması

Enstitü Kurulu

Müdür
Prof. Dr. Mustafa Gök

Enstitü Yönetim Kurulu

Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Sevim POLAT

Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Arslan ÖZKURT

Enstitü Sekreteri
Hikmet Gülal

Özel Kalem
Yunus Tentif

Kurul Memurluğu
Akın Durgun

Abdulbaki Tarhan

Özlük İşleri
Safiye Görüş

Öğrenci İşleri
Yusuf Demiröz

Ayşe Kaçar

Adem Avcıoğlu

Veli Doğan

Neslihan Namık

Demet M. Fındık

Melek ANUK

Halil DOĞAN YILMAZ

Özlem Sabancı

Mali İşler
Süleyman Üçgül

Yazı İşleri
Mustafa Şahin

İdari Hizmetler
Murat Kurt