Vizyon-Misyon

 

VİZYON:

            Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü olarak vizyonumuz; özellikle ziraat, su ürünleri, fen ve mühendislik alanlarında evrensel değerleri temel alarak, toplum yararını gözeten, çevreye duyarlı, inovasyonu ön planda tutan lisansüstü çalışmalarla insanlık yararına hizmet etmek.

 

 


 

MİSYON:

      Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü olarak misyonumuz; kendi alanlarında en iyi bilgi ile donatılmış, araştırmalarını başka alanlardaki araştırmacılar ile beraber yapma yeteneği olan, bilim ve teknolojiye katkıda bulunan; teknolojik ve kültürel değişim ve gelişmelere açık, çağdaş, laik, bilimsel ve yönetsel ortamlarda karşı karşıya kaldıkları sorunları çözebilen; araştırmaları ile kendi alanlarında önder ve başkalarına örnek olan; ülkenin var olan işgücüne kendi alanlarındaki bilgi ve birikimleri ile katkıda bulunan, uluslararası iş alanları için yeterli yabancı dil yetisi olan, girişimci, çalışkan, etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmek.