Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Sadık DİNÇER

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

sdincer@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖZCANLI

Fen Bil. Enstitüsü Md. Yardımcısı

ozcanli@cu.edu.tr

Prof. Dr. B. Devrim ÖZCAN

Fen Bil. Enstitüsü Md. Yardımcısı

dozcan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TOPAKSU

Arkeometri

mats@cu.edu.tr

Prof. Dr. Aysun AKYÜZ

Astronomi ve Astrofizik

aakyuz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI

Bahçe Bitkileri

sevpay@cu.edu.tr

Prof. Dr. Umut ORHAN

Bilgisayar Mühendisliği

uorhan@cu.edu.tr

Prof. Dr. M. Rifat ULUSOY

Bitki Koruma

mrulusoy@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sadık DİNÇER

Biyoloji

sdincer@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mutlu AVCI

Biyomedikal 

mavci@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hacı  Ali DÖNDAŞ

Biyoteknoloji

adondas@cu.edu.tr

Prof. Dr. Belgin BAYAT

Çevre Mühendisliği

bbayat@cu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Veli ÖZBOLAT

Doku Mühendisliği

vozbolat@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa GÖK

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

musgok@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali KOKANGÜL

Endüstri Mühendisliği

kokangul@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin AKILLI

Enerji ve Enerji Sistemleri

hakilli@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK

Fizik

kkilcik@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin ERTEN

Gıda Mühendisliği

herten@cu.edu.tr

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji

metoz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hacı Murat ARSLAN

İnşaat Mühendisliği

hmarslan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan GENÇ

İstatistik

agenc@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali BAYAT

İş Sağlığı ve Güvenliği

alibayat@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ulvican ÜNLÜGENÇ

Jeoloji Mühendisliği

ulvican@cu.edu.tr

Prof. Dr. Güray KILINÇÇEKER

Kimya

gkilinc@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet DAĞ

Maden Mühendisliği

ahmdag@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin AKILLI

Makine Mühendisliği

hakilli@cu.edu.tr

Doç. Dr. Arif ÖZBEK

Ceyhan Makine Müh. (Türkçe)

arozbek@cu.edu.tr

Prof. Dr. Gonca  AYIK

Matematik

agonca@cu.edu.tr

Doç. Dr. Onur KARAGENÇ ERMAN

Mimarlık

oerman@cu.edu.tr

Prof. Dr. Rızvan EROL

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

rerol@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali KESKİN

Otomotiv Mühendisliği

akeskin@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hakan ALPHAN

Peyzaj Mimarlığı

alphan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih ÖZOĞUL

Su Ürünleri Av. ve İşl. Teknolojisi

fozogul@cu.edu.tr

Prof. Dr. Cem ÇEVİK

Su Ürünleri Temel Bilimler

cem95@cu.edu.tr

Prof. Dr. Orhan Tufan EROLDOĞAN

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

mtufan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sibel UYGUR

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güv.

suygur@cu.edu.tr

Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK

Tarım Ekonomisi

dbudak@cu.edu.tr

Prof. Dr. Zeliha BEREKET BARUT

Tarım Makineleri ve Tek. Müh.

zbbarut@cu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent ÖZEKİCİ

Tarımsal Yapılar ve Sulama

ozekici@cu.edu.tr

Prof. Dr. Celaleddin BARUTCULAR

Tarla Bitkileri

cebar@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tuğrul OĞULATA

Tekstil Mühendisliği

ogulata@cu.edu.tr

Prof. Dr. Selim EKER

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

eker60@cu.edu.tr

Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU

Uzaktan Alg. ve Coğ. Bil. Sistemleri

suha@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nazan KOLUMAN

  ndarcan@cu.edu.tr