Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Sadık DİNÇER

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

sdincer@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖZCANLI

Fen Bil. Enstitüsü Md. Yardımcısı

ozcanli@cu.edu.tr

Doç. Dr. Bahri Devrim ÖZCAN

Fen Bil. Enstitüsü Md. Yardımcısı

dozcan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TOPAKSU

Arkeometri

mats@cu.edu.tr

Prof. Dr. Aysun AKYÜZ

Astronomi ve Astrofizik

aakyuz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI

Bahçe Bitkileri

sevpay@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ramazan ÇOBAN

Bilgisayar Mühendisliği

rcoban@cu.edu.tr

Prof. Dr. M. Rifat ULUSOY

Bitki Koruma

mrulusoy@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ferit KARGIN

Biyoloji

fkargin@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mutlu AVCI
Biyomedikal   mavci@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ

Biyoteknoloji

hkorkmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Binnaz Zeynep ZAİMOĞLU

Çevre Mühendisliği

zeynepz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa GÖK

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

musgok@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali KOKANGÜL

Endüstri Mühendisliği

kokangul@cu.edu.tr

Prof. Dr. Huseyin AKILLI

Enerji ve Enerji Sistemleri

hakilli@cu.edu.tr

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Fizik

metoz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin ERTEN

Gıda Mühendisliği

herten@cu.edu.tr

Prof. Dr. Yurdanur UCAR

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji

ysanli@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mevlüt Sami AKÖZ

İnşaat Mühendisliği

msa@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mahmude Revan ÖZKALE ATICIOĞLU

İstatistik

mrevan@cu.edu.tr
 Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ  İş Güvenliği  kilicm@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ulvican ÜNLÜGENÇ

Jeoloji Mühendisliği

ulvican @cu.edu.tr

Prof. Dr. Emel YILDIZ

Kimya

eeyildiz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet DAĞ

Maden Mühendisliği

ahmdag@cukurovacu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin AKILLI

Makine Mühendisliği

hakilli@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet BILGILI

Ceyhan Makine Mühendisliği (Türkçe)

mbilgili@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Arslan ÖZKURT

Matematik

aozkurt@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN

Mimarlık

fduygu@cu.edu.tr

Prof. Dr. Rızvan EROL

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

rerol@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali KESKİN

Otomotiv Mühendisliği

akeskin@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hakan ALPHAN

Peyzaj Mimarlığı

alphan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE

Su Ürünleri Av. ve İşl. Teknolojisi

gokceg@cu.edu.tr

Prof. Dr. Cem ÇEVİK

Su Ürünleri Temel Bilimler

cem95@cu.edu.tr

Prof. Dr. Aysel ŞAHAN

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

ayaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sibel UYGUR

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği

suygur@cu.edu.tr

Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK

Tarım Ekonomisi

dbudak@mail.cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali BAYAT

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

alibayat@cu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent ÖZEKİCİ

Tarımsal Yapılar ve Sulama

ozekici@cu.edu.tr

Prof. Dr. Celaleddin BARUTCULAR

Tarla Bitkileri

cebar@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tuğrul OĞULATA

Tekstil Mühendisliği

ogulata@cu.edu.tr

Prof. Dr. Selim EKER

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

eker60@cu.edu.tr

Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU

Uzaktan Alg. ve Coğ. Bil. Sistemleri

suha@cu.edu.tr

Prof. Dr. G. Tamer KAYAALP

Zootekni

tkayaalp@cu.edu.tr