Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa GÖK

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

mgok@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sevim POLAT

Fen Bil. Enstitüsü Md. Yardımcısı

sevcan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Arslan ÖZKURT

Fen Bil. Enstitüsü Md. Yardımcısı

aozkurt@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TOPAKSU

Arkeometri

mats@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nurgül F. TÜREMİŞ

Bahçe Bitkileri

nturemis@cu.edu.tr

Doç. Dr. Zekeriya TÜFEKÇİ

Bilgisayar Mühendisliği

ztufekci@cu.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim AYSAN

Bitki Koruma

aysanys@cu.edu.tr

Prof. Dr. Burhan ARIKAN

Biyoloji

arikan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa GÜVEN Biyomedikal   musguven@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nebahat SARI

Biyoteknoloji

nesari@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet YÜCEER

Çevre Mühendisliği

ayuceer@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ulus ÇEVİK

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

ucevik@cu.edu.tr

Prof. Dr. Rızvan EROL

Endüstri Mühendisliği

rerol @cu.edu.tr

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Fizik

metoz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin ERTEN

Gıda Mühendisliği

herten@cu.edu.tr

Prof. Dr. İ. Hakkı ÇAĞATAY

İnşaat Mühendisliği

hcagatay@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU

İstatistik

sadullah@cu.edu.tr
 Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ  İş Güvenliği  kilicm@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ulvican ÜNLÜGENÇ

Jeoloji Mühendisliği

ulvican @cu.edu.tr

Prof. Dr. İlyas DEHRİ

Kimya

idehri@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

Maden Mühendisliği

kilicm@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin AKILLI

Makine Mühendisliği

hakilli@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Arslan ÖZKURT

Matematik

aozkurt@cu.edu.tr

Prof. Dr. Erkin ERTEN

Mimarlık

eerten@cu.edu.tr

Prof. Dr. Rızvan EROL

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

rerol@cu.edu.tr

Prof. Dr. Kadir AYDIN

Otomotiv Mühendisliği

kdraydin@cu.edu.tr

Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU

Peyzaj Mimarlığı

suha@cu.edu.tr

Prof. Dr. Yasemen YANAR

Su Ürünleri Av. ve İşl. Teknolojisi

yyanar@cu.edu.tr

Prof. Dr. Cem ÇEVİK

Su Ürünleri Temel Bilimler

cem95@cu.edu.tr

Prof. Dr. M. Ali GÖKÇE

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

magokce@cu.edu.tr

Prof. Dr. Dilek Bostan BUDAK

Tarım Ekonomisi

dbudak@mail.cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali BAYAT

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

alibayat@cu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent ÖZEKİCİ

Tarımsal Yapılar ve Sulama

ozekici@cu.edu.tr

Prof. Dr. H.Halis ARIOĞLU

Tarla Bitkileri

halis@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tuğrul OĞULATA

Tekstil Mühendisliği

ogulata@cu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent TORUN

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

mbtorun@cu.edu.tr

Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU

Uzaktan Alg. ve Coğ. Bil. Sistemleri

suha@cu.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU

Zootekni

hrk@cu.edu.tr