Başvuru Kabul ve Şartları

       ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

   

   Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılı “BAHAR” yarıyılı için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans (Tezli, Tezsiz) ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Başvuru şartları, yazılı ve mülakat sınavı ve değerlendirme ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Kontenjanlar için tıklayınız.

I-) YÜKSEK LİSANS (Tezli veya Tezsiz) PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER 


1-Lisans Diploması veya Diploma yerine geçecek mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Enstitümüzde belge onayı için belgenin aslı ve fotokopisi getirilmelidir.)

2-Lisans not çizelgesi (Transkript) (Not: Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır)(Enstitümüzde belge onayı için belgenin aslı ve fotokopisi getirilmelidir.)

3-Tezli Yüksek lisans programlarına başvurularda, ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 veya GMAT’dan 450 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

4-Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavına girmiş olma zorunluluğu aranmaz.

5-Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, Yabancı dil şartı aranan Anabilim Dalları için Tıklayınız. YDS’den en az 50 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavlarının (YÖKDİL, TOEFL vb…) birinden eşdeğer puan almış olmak veya Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yaptırılan Yüksek Lisans Başvuru Yabancı Dil sınavından en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Yabancı dil zorunluluğu olmayan Anabilim Dallarına başvuruda dil puanına "0" girilecektir.

 

II-) DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER 


1 -Yüksek Lisans Diploması veya Diploma yerine geçecek mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Enstitümüzde belge onayı için belgenin aslı ve fotokopisi getirilmelidir.)

2 -Lisans ve Yüksek Lisans Not Çizelgesi (Transkript) (Not: Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır),(Enstitümüzde belge onayı için belgenin aslı ve fotokopisi getirilmelidir.)

3 -ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 149 (Eski Sistem 610) veya GMAT’dan 450 puan almış olmak gereklidir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

4 - Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavlarının (YÖKDİL, TOEFL vb…) birinden eşdeğer puan almış olması gerekmektedir.

 

III-) LİSANS ÜZERİNE DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER 


1 - Lisans Diploması veya Diploma yerine geçecek mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Enstitümüzde belge onayı için belgenin aslı ve fotokopisi getirilmelidir.)

2 - Lisans Not Çizelgesi (Transkript) (Not: Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır),(Enstitümüzde belge onayı için belgenin aslı ve fotokopisi getirilmelidir.)

3 - Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya YÖK dönüşüm tablosuna göre eşdeğeri puan olması gerekmektedir.

4 - ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 80 sayısal puan veya eşdeğer sınav kabul edilen GRE sınavından 156 (Eski Sistem 720) veya GMAT sınavından 580 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

5 - Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerliliklerinden uygun bir puan almış olması gerekmektedir.

 

IV-) BAŞVURULAR

 • Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular;

  a) 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren internet üzerinden http://otomasyon.cu.edu.tr/fbe/basvuru/index.aspx adresine başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir  (Yabancı dil zorunluluğu olmayan Anabilim Dallarına başvuruda dil puanına "0" girilecektir.)

 b) a) maddesinde belirtilen bilgilere esas olan belgelerin Enstitümüze şahsen teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru evraklarının en geç 15 Ocak 2019 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne (ADRES: Ç.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi "Eski Akbank Binası arkası"/Zemin kat Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu) teslim edilip, kayıtların onaylattırılması ve başvuru belgesinin imzalanması gerekmektedir. Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


BAŞVURU İLE İLGİLİ NOTLAR

 • Başvuruda istenen belgelerin aslı veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
 • KPDS, UDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. İlgili YÖK kararı için tıklayınız.
 • ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır tıklayınız.
 • Diploma yerine geçecek mezuniyet belgesi içine-devlet çıktısı da kabul edilmektedir.
 • Başvurular yapıldıktan sonra Başvurunun iptal edilmesi ve ayrıca evrakların, her ne sebeple olursa olsun, geri iade edilmesi mümkün değildir.
 • Yurtdışından mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.
 • Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asıl olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.

 

V-) YAZILI VE MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

 


 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuranların yazılı ve mülakat sınavları 22 Ocak 2019 tarihinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında (İş Güvenliği Anabilim Dalı hariç) yapılacaktır. Yazılı sınav 22 Ocak 2019 tarihinde saat 09:30’da, mülakat sınavı aynı tarihte saat 13:30’da yapılacaktır.


 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Adaylarının giriş puanının hesaplanabilmesi için yazılı ve mülakat sınavlarına girmesi zorunludur. İş Güvenliği (Yüksek Lisans Tezli - Doktora) Anabilim Dalı yazılı ve mülakatsınavı 22 Ocak 2019 tarihinde saat 15:30’da Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır (Adres : Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Mühendislik Caddesi Beyazevler Kampüsü Çukurova / ADANA ).


 • İş Güvenliği (Yüksek Lisans Tezsiz 2. Öğretim) Anabilim Dalı yazılı sınavı 22 Ocak 2019 tarihinde saat 15:30’da Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır (Adres : Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Mühendislik Caddesi Beyazevler Kampüsü Çukurova / ADANA).

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (Yüksek Lisans Tezsiz 2. Öğretim) Anabilim Dalı mülakat sınavı 22 Ocak 2019 tarihinde saat 15:30’da Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

VI-) DEĞERLENDİRME

 

 


Tezli Yüksek Lisans programları için adayların:

-ALES (geçerliliği 5 yıldır) puanının %50’si

-(100 üzerinden) lisans mezuniyet not ortalamasının tezli programlarda %20’si; başvuru koşulu olarak yabancı dilin zorunlu olmadığı Anabilim Dallarında %25’i,

-(100 üzerinden) yazılı ve mülakat sınavı sonucu ortalamasının %25’i.

-Tezli programlarda yabancı dil puanının %5’i (ancak giriş başvuru koşulu olarak yabancı dil zorunluluğunun olmadığı Anabilim Dallarında yabancı dil puanı dikkate alınmaz.) alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (Altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.


 • Tezsiz Yüksek Lisans programları için adayların:

- (100 üzerinden) lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si,
- (100 üzerinden) yazılı ve /veya mülakat sınav notu ortalamasının %50’si.
Alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.


 • Doktora programları için adayların; Lisans derecesi ile başvuranlarda:

-Ales (geçerliliği 5 yıldır) puanının %50’si
- (100 üzerinden) Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si
- (100 üzerinden) yazılı ve mülakat sınav notu ortalamasının %25’i
- Yabancı dil puanının %5’i, alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılı ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.


 • Doktora programları için adayların; Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda:

- Ales (geçerliliği 5 yıldır) puanının %50’si
- (100 üzerinden) Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u
- (100 üzerinden) Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve,
- (100 üzerinden) yazılı ve mülakat sınav notu ortalamasının %25’i
- Yabancı dil puanının %5’i alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.

 

 

VII-) KESİN KAYIT

Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve doktora programlarına başvurup Anabilim Dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 28 Ocak 2019 – 31 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir:

Kesin Kayıt için istenecek belgeler:

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır.)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak “Durum Belgesi”(e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)


VIII-) NOTLAR

Enstitümüz 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı “Bahar” Yarıyılı Kontenjanları ve Başvuru Şartlarında Yer almayan diğer hususlar “Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Güncel açıklamalar için http://fbe.cu.edu.tr adresinin ziyaret edilmesi önerilir.

 

Bilgi için;

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunun

0322 338 60 84 (4 hat)’dan “2755 (iç hat) 17 veya 21” numaralı telefonuna veya http://fbe.cu.edu.tr internet adresine başvurulabilir.