Turnitin İntihal Programı Kullanım İlkeleri

TURNİTİN İNTİHAL PROGRAMI KULLANIM İLKELERİ

        Enstitümüz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Md. 21- (1) ve Md. 33-(2) fikraları uyarınca Yüksek Lisans ve Doktora tezleri savunma öncesi ve savunma sonrası teslim edilmesi gereken "Tez Benzeşim Raporu"nun 01 Haziran 2017 tarihinden itibaren aşağıda yer alan "Turnitin İntihal Programı Kullanım İlkeleri" çerçevesinde hazırlanarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

  • Turnitin İntihal Programı Kullanım İlkeleri için tıklayınız.
  • Turnitin İntihal Programı Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.


Bilgi için Başvuru: Doç. Dr. B. Devrim ÖZCAN
   FBE Md. Yrd.


 Turnitin İntihal Programı Kullanımı için Ç. Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kullanıcı adı ve şifre talep erişim adresi: Ramazan ÇOBAN, Muzaffer EROL (referans@kutuphane.cu.edu.tr)