Duyurular

...

Af Kanunu Çerçevesinde Başvuru Duyurusu

AF KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE !

Ensitümüzde  lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği (05.07.2022) tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği (05.07.2022) tarihten  itibaren dört ay içinde Enstitümüze başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 Eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 

Başvuru Şekli: Başvurular ilgili Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitüye şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılmalıdır.

 

 BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN (TIKLAYINIZ)
 AF KANUNU (Kanun no: 7417) MADDESİ İÇİN (TIKLAYINIZ)

 

Başvuru Sonucuna Göre Kesin Kayıtlar: 9 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuranlar belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenimlerine 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlayabileceklerdir. 12 Eylül 2022 – 7 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuranlar öğrenimlerine 2022-2023 Bahar Yarıyılında başlayacaklardır. Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu tarafından başvuruları değerlendirilen ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenimine başlamaları uygun görülen adaylar kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir (Fakültesi veya Meslek Yüksekokulu Balcalı (Merkez) Kampüsü dışında bulunan adaylar kendi birimlerine başvuracaklardır). Enstitü öğrencileri ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine müracaat edeceklerdir.