Duyurular

...

Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

 

Fen-Mühendislik, Sosyal, Tıp, Sanat gibi bilimsel bir alanda editörlük yapan (Özellikle SCI, ESCI, Scopus veya TR-Dizin dergilerinde görevli) veya uluslararası yayın konusunda tecrübe sahibi olan, alanında uzman öğretim üyelerinin katılımıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Erol ÖZVAR’ın teşrifleriyle 12 Aralık 2022 tarihinde, üniversite dergilerinin mevcut durumu, yayın kalitelerinin iyileştirilmesi, ulusal-uluslararası indeksler, yayın etiği, editoryal sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi konuları üzerinde, "Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlenmiş olup, söz konusu çalıştaya Üniversitemizi temsilen, Enstitümüz Müdürü Prof.Dr. Sadık DİNÇER ve Enstitümüz Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa ÖZCANLI katılmışlardır.