Duyurular

...

Depremden Etkilenen Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin İadesi

Depremden Etkilenen Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin İadesi

 

03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve E-57802651-840-16133 sayılı yazısı kapsamında;

1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;

a) Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler,

b) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler,

c) Olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim

kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.

 

2) Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı;

a) Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/ç maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,

b) Önlisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti,

c) Olağanüstü hal bölgesinde ikamet eden ve bu bölgedeki Devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini, ödemeyecektir.

 

3) Tahsil edilmiş 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücretleri

iade edilecektir.

 

İade işlemleri ilgili süreç; Rektörlüğümüz tarafından belirlenecek olup, İade işlemleri süreci hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.