Duyurular

...

2023-2024 ‘’GÜZ’’ Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı “GÜZ” yarıyılı için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yatay geçiş ile öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve değerlendirme ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.  Kontenjanlar için TIKLAYINIZ.

I-) YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

1 -  Dilekçe,

2 – Transkript

3 - ALES Belgesi veya GRE, GMAT sonuç belgesi

4 - Yabancı Dil Belgesi (Yüksek Lisans için; Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, Yabancı dil şartı aranan Anabilim Dalları için TIKLAYINIZ. YDS’den en az 50 puan, Çukurova Üniversite rektörlüğü tarafından yaptırılan yüksek lisans yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerliliklerinden uygun bir puan almış olması gerekmektedir.
Doktora için; Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerliliklerinden uygun bir puan almış olması gerekmektedir.)

II-) BAŞVURULAR

1.      Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

2.      Başvurular, 31 Temmuz 2023 – 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruda istenen belgelerin aslı veya  resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli kopyası (şahsen teslim edilmesi şeklinde) kabul edilecektir.

3.      Enstitümüz programlarına yatay geçiş hakkı kazananlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

III-) DEĞERLENDİRME

Enstitümüze yapılan yatay geçiş başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından değerlendirilecektir.

IV-) KESİN KAYIT

Yatay geçiş başvurusu anabilim dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dâhilinde  kayıt yaptırmaya  hak  kazanan  öğrencilerin  kesin kayıtları     04 Eylül 2023 – 08 Eylül 2023  tarihlerinde yapılacaktır.

 

V-) NOTLAR

a)       Enstitümüz 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı “Güz” Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Şartlarında Yer almayan diğer hususlar Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

b)       Güncel açıklamalar için http://fbe.cu.edu.tr adresinin ziyaret edilmesi önerilir. Bilgi için; Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunun 0322-338 60 84 (4 hat)’dan “2755 / 17 - 21 - 27” numaralı telefonuna veya  http://fbe.cu.edu.tr internet adresine başvurulabilir.

 

Yatay Geçiş Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ.