Duyurular

...

Formasyon Derslerinin Çevrimiçi Yürütülmesi Hakkında Senato Kararı

Üniversitemiz Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde kayıtlı doktora öğrencilerimizin almaları gereken “EF 503 Gelişim ve Öğrenme” ile “EF 505 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersleri Üniversitemiz Senatosunun 24 Ekim 2023 tarihli toplantısında alınan karar gereğince çevrimiçi olarak yürütülecektir.

 

Senato kararı için lütfen tıklayınız.