Duyurular

...

Hazırlanmakta Olan Tezlerin "Tez Üst Veri Giriş Formu"na Eklenmesi

Tez Önerisi Kabul Edilen Öğrencilerin Dikkatine

Tez Önerisi kabul edilen tüm lisansüstü öğrencilerin, Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurması gerekmektedir. 

"Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge"  Madde 4- (1) "Tez önerisi kabul edilen öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurur." 

Tez Konusu Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrencilerin https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresinde bulunan "Tez Üst Veri Giriş Formu"nun  gecikmeden doldurmasının gerektiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgi yazısına ulaşmak için lütfen  tıklayınız.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü