Duyurular

...

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (Yeterlik Sınavına Girmediğinden)

Ç.Ü. ''Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin "Kayıt Silme ve Sildirme" başlıklı Madde 15-(1)/a) fıkrasında; "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir." hükmü ve anılan Yönetmeliğin "Süre" başlıklı Madde 28-(2) fıkrasında; "Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir." hükmü bulunmaktadır. Bununla birlikte, Ç.Ü. ''Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin "Yeterlik Sınavı Başlıklı" Madde 30-(2) fıkrasında; "Yeterlik sınavına en geç; yüksek lisans derecesi ile giren öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile giren öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. Bu sınava girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir." hükmü, anılan Yönetmeliğin Madde 30- (5) fıkrasında; "Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Başarısız olduğu halde tekrar sınava girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir." hükümleri gereğince doktora yeterlik sınavında başarısız olan veya doktora yeterlik girmeyen doktora programı öğrencilerimizin kayıtları 04.01.2024 tarihli 2024/01-44 sayılı Enstitü Yönetim Kararıyla silinmiştir.

 

Yeterlik Sınavına Girmediğinden Dolayı Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız

 

Bu ilan “TEBLİĞ” niteliğinde olup, kaydı silinen öğrencilere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır. Kaydı silinen öğrencilerin, yapılacak itirazlar için ilan tarihi olan 08.01.2024 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süresi bulunmakta olup, bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

2023-2024 Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemi yapmış olsa dahi, benzer durumda olan öğrencilerin tespit edilmesi halinde kayıtları silinecektir.