Duyurular

...

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (TİK Raporları Eksik Olduğundan)

Ç.Ü. ''Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin "Kayıt Silme ve Sildirme" başlıklı Madde 15-(1)/f) fıkrasında; “Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.” hükmü ve "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin Madde 32-(3) fıkrasında; “Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce tez gelişme raporunu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez gelişme raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte enstitüye bildirilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme komite raporu başarısızlığı bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.” hükmü gereğince, Tez İzleme Komitesi (TİK) Raporları eksik veya başarısız olan doktora programı öğrencilerimizin kayıtları 04.01.2024 tarihli 2023/01-46 sayılı Enstitü Yönetim Kararıyla silinmiştir.

 

TİK Raporları Eksik Olduğundan Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi İçin TIKLAYINIZ

 

Bu ilan “TEBLİĞ” niteliğinde olup, kaydı silinen öğrencilere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır. Kaydı silinen öğrencilerin, yapılacak itirazlar için ilan tarihi olan 08.01.2024 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süresi bulunmakta olup, bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

2023-2024 Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemi yapmış olsa dahi, benzer durumda olan öğrencilerin tespit edilmesi halinde kayıtları silinecektir.