Duyurular

...

KAYDI SİLİNEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (Azami Sürede Eğitimini Tamamlayamadığından)

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25-(1). maddesinde belirtilen, “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” gereğince, belirtilen sürelerde programı, azami eğitim süresi içerisinde tamamlayamayan aşağıdaki listede bilgileri bulunan Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerimizin kayıtları; 07.03.2024 tarihli ve 2024-10/65 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinmiştir.

 

Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız

 

Bu ilan “TEBLİĞ” niteliğinde olup, kaydı silinen öğrencilere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır. Kaydı silinen öğrencilerin, yapılacak itirazlar için ilan tarihi olan 19.03.2024 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süresi bulunmakta olup, bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2023-2024 Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemi yapmış olsa dahi, benzer durumda olan öğrencilerin tespit edilmesi halinde kayıtları silinecektir.

 

 

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 25 – (1)

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.