Duyurular

...

İZİNLİ SAYILMA (KAYIT DONDURMA) TALEBİNDE BULUNACAK LİSASÜSTÜ ÖĞRENCİLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16-(1) maddesinde; "Öğrencilere zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrencinin talebi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü eğitimleri süresince toplamda bir akademik yıla kadar izin verilebilir." hükmü ve 16(2) maddesinde; "İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması halinde öğrencinin en geç beş iş günü içinde anabilim/anasanatdalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleriyle kanıtlaması zorunludur." hükmü bulunmaktadır.

 

İzinli sayılma (kayıt dondurma) talebinde bulunacak lisansüstü öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlıklarına sunacakları dilekçelerinin ekinde izinli sayılma (kayıt dondurma) gerekçelerine ilişkin belgelerini de sunmaları gerekmekte olup, gerekçeleri hakkında belge/belgeleri sunmayan öğrencilerin izinli sayılma (kayıt dondurma) talepleri işleme alınamayacaktır.