Duyurular

...

2022-2023 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

2022-2023 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 

        Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı “Güz Yarıyılı” için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans (Tezli, Tezsiz) ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Başvuru şartları, yazılı ve mülakat sınavı ve değerlendirme ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Kontenjanlar için  tıklayınız.

 

I. YÜKSEK LİSANS (Tezli veya Tezsiz) PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Lisans mezunu olmak.

2- Tezli Yüksek lisans programlarına başvurularda, ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 55 sayısal puan (ALES Puanını gösteren bir belge getirilmelidir) veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 veya GMAT’dan 450 puan almış olmak gerekmektedir (GRE-ALES ve GMAT-ALES Eşdeğerlik tablosu için tıklayınız). Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

3- Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES sınavına girmiş olma zorunluluğu aranmaz.

4- ALES notu 75’in altında olan TUS, Doktora ve Sanatta Yeterlik derecesine sahip adayların Enstitüye bildirmeleri durumunda ALES notu 75 olarak kabul edilecektir.

5- Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, (Yabancı dil şartı aranan Anabilim Dalları için tıklayınız) YDS’den en az 50 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavlarının (YÖKDİL, TOEFL, YDS, E-YDS) birinden eşdeğer puan almış olmak veya Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yaptırılan Yüksek Lisans Başvuru Yabancı Dil sınavından en az 50 puan almış olması gerekmektedir (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Biyoteknoloji (İngilizce) Anabilim Dalları için sadece YÖKDİL ve YDS geçerlidir).

 

II. DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Yüksek Lisans mezunu olmak.

2- ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 55 sayısal puan (ALES Puanını gösteren bir belge getirilmelidir) veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 149 (Eski Sistem 610) veya GMAT’dan 450 puan almış olmak gereklidir (GRE-ALES ve GMAT-ALES Eşdeğerlik tablosu için tıklayınız). Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

3- Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavlarının(YÖKDİL, TOEFL, YDS, E-YDS) birinden eşdeğer puan almış olması gerekmektedir.

 

 

III. LİSANS ÜZERİNE DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 - Lisans mezunu olmak.

2 - Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya YÖK dönüşüm tablosuna göre eşdeğeri puan olması gerekmektedir.

3 - ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 80 sayısal puan (ALES Puanını gösteren bir belge getirilmelidir) veya eşdeğer sınav kabul edilen GRE sınavından 156 (Eski Sistem 720) veya GMAT sınavından 580 puan almış olmak gerekmektedir (GRE-ALES ve GMAT-ALES Eşdeğerlik tablosu için tıklayınız). Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

4 - Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerliliklerinden (YÖKDİL, TOEFL, YDS, E-YDS) eşdeğer bir puan almış olması gerekmektedir.

 

IV. BAŞVURULAR 

 • Şahsen veya Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

25 Temmuz 2022  tarihinden itibaren en geç  12 Ağustos 2022  tarihine kadar internet üzerinden  https://enstitubasvuru.cu.edu.tr/ (25 Temmuz 2022  tarihinden itibaren aktif olacaktır) adresine başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İLE İLGİLİ NOTLAR

 • KPDS, UDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.
 •  ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.
 •  Başvuru yapıldıktan sonra Enstitümüzce online olarak onaylanmadan önce Adaylar Başvuruları üzerinde değişiklik yapabilecek veya iptal edebilecektir. Başvurular Enstitümüzce online olarak onaylandıktan sonra değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.
 • Yurt dışından mezun olanların denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 •  Enstitümüz programlarından yazılı ve mülakat sınavları sonrası başarılı olup kontenjanı asıl olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.

 

 

 

V. YAZILI VE MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuranların yazılı ve mülakat sınavları (İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı hariç) 22 Ağustos 2022  tarihinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. 
 •  
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ABD (Yüksek Lisans Tezli – Tezsiz / Doktora) yazılı sınavları 23 Ağustos 2022 Salı günü yapılacaktır. Bu anabilim dalına giriş sınavlarında Mülakat Sınavı   yapılacaktır. 

 

VI. DEĞERLENDİRME

 • Tezli Yüksek Lisans programları için adayların:

-  ALES   (geçerliliği 5 yıldır)  puanının %50’si

- (100 üzerinden) lisans mezuniyet not ortalamasının tezli programlarda %20’si; başvuru koşulu olarak yabancı dilin zorunlu olmadığı Anabilim Dallarında %25’i,

- (100 üzerinden) yazılı ve mülakat sınavı sonucu ortalamasının %25’i,

-Tezli programlarda yabancı dil puanının %5’i (ancak giriş başvuru koşulu olarak  yabancı dil zorunluluğunun olmadığı Anabilim Dallarında yabancı dil puanı dikkate alınmaz) alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilmeye hak kazanır.

 • Tezsiz Yüksek Lisans programları için adayların:

- (100 üzerinden) lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si,
-
   (100 üzerinden) yazılı ve/veya mülakat sınav notu ortalamasının %50’si
alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan   adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilmeye hak kazanır.

 • Doktora programları için adayların; Lisans derecesi ile başvuranlarda:

- ALES (geçerliliği 5 yıldır)  puanının %50’si

-(100 üzerinden) Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si

-(100 üzerinden) yazılı ve mülakat sınav notu ortalamasının %25’i

- Yabancı dil puanının %5’i, alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilmeye hak kazanır. 

 • Doktora programları için adayların; Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda:

-ALES (geçerliliği 5 yıldır) puanının %50’si- (100 üzerinden) Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u,

 - (100 üzerinden) Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u

- (100 üzerinden) yazılı ve mülakat sınav notu ortalamasının %25’i

- Yabancı dil puanının %5’i alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilmeye hak kazanır.

 

 VII. KESİN KAYIT

Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve Doktora programlarına başvurup Anabilim Dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dâhilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları  05 Eylül 2022 – 07 Eylül 2022,   yedek listeden kazanan adayların ise kesin kayıtları 09 Eylül 2022 – 12 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

 Kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir

 Kesin Kayıt için istenecek belgeler:

·   Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır)

·   1 adet vesikalık fotoğraf

·   Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak “Durum Belgesi” (e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir)

 

 VIII. NOTLAR

Enstitümüz 2022 – 2023 Eğitim-Öğretim Yılı “Güz” Yarıyılı Kontenjanları ve Başvuru Şartlarında Yer almayan diğer hususlar “Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Güncel açıklamalar için http://fbe.cu.edu.tr adresinin ziyaret edilmesi önerilir.

Bilgi için;

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunun

 

0322 338 60 84 (4 hat)’dan “2755 (iç hat) 15, 17 veya 21” numaralı telefonuna veya  http://fbe.cu.edu.tr internet adresine başvurulabilir.

 

Sınavların yapılış şekli yüz yüze olup, yeri ve saati bilgileri için lütfen TIKLAYINIZ.