Bir derse ait öğrenci başarı notunda nasıl düzeltme yapabilirim?

Ç.Ü. Senatosu Enstitüler Kayıt Yenileme ve Ders Notlarının Bildirilmesi Yönergesi gereği, Başarı Notlarında Düzeltme, sadece Akademik Takvimde belirtilen ders notları girişinin son gününden itibaren bir ay içinde ve gerekçeli Anabilim Dalı Kurul kararı ile yapılabilmektedir.