Doktora öğrencisinin tez başlığını değiştirmemiz gerekiyor, ne gibi bir işlem yapacağız.

Tez başlığında yapılacak değişiklik sınav jürisi tarafından jüri tutanağında belirtilmelidir.