Doktora tez önerisi Anabilim dalı akademik kurulu kararıyla mı Enstitüye gönderilecek?

Anabilim kurulu kararına gerek yoktur. Öğrencinin tez izleme komitesi, tez önerisi savunmasından sonra “tez izleme komitesi tutanağını doldurup, Anabilim Dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye göndermesi yeterlidir (Madde 32)