Yüksek Lisans Tez sınav jürisine katılan başka Üniversite öğretim üyesine yolluk-gündelik ödeniyor mu?

Evet, Yönetmelik ve Enstitü Yönetim Kurulu kararına uygun görevlendirme ile yolluk-gündelik ödenmektedir.