Danışmanı olduğum öğrenci bir dönem ders kaydı yaptırmadı; ayrıca aynı Dönemle ilgili TİK Raporunu da dönem sonuna kadar teslim etmedi. Bu öğrencinin kaydını sildirebilir miyim veya danışmanlığının ha

Kayıt silinemez ancak, iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir.(bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 29- 3).