Danışman değişikliği için kurul kararına gerek var mı?


Evet, danışman değişikliği için kurul kararına gerek vardır. Kurul kararına ek olarak danışman değişikliği yapılan öğretim üyesinin uygun görüşünün (veya kurul kararında imzasının) de olması gerekmektedir.