Yeterlik sınavında başarılı olunması durumunda jürinin önerdiği ilave dersler başarılmadan Tez Önerisi gönderilebilir mi? Bu dersler ne zamana kadar başarılmak durumunda?

Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, uzmanlık alan dersi ve seminer hariç derslere ilişkin kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla yeterlik sınavından sonra da ders/dersler almasını isteyebilir ve bunu bir tutanakla enstitüye bildirir. Bu dersler program için zorunlu asgari ders sayısına dâhil edilmez. Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde yeterlik sınav jürisinin önerisi ile ilave ders alan öğrenciler tez jüri önerisi öncesinde bu dersleri başarmak zorundadır(bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 30-6).