Diğer Yükseköğretim Kurumundan Jüride yer alan öğretim üyesi mazereti nedeniyle sınava katılamayacak. Yerine, jüride yedek olarak yer alan Üniversitemiz öğretim üyesi katılabilir mi?

Diğer yükseköğretim kurumu üyesinin mazereti nedeniyle sınava katılamayacak olması durumunda yerine yedek listede yer alan diğer yükseköğretim kurumu üyesi katılabilir.