Emekliye ayrılacağım, danışmanlık yaptığım öğrencilerin danışmanlıkları devam edecek mi?

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine 

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1), MADDE 29-(1):  Öğretim üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer.

İlgili öğrenciye anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman atanır.