Tez İzleme Komitesi üyesinin birisi uzun süreli yurt dışında görevli. Tez İzleme Komitesi Raporu gelecek dönem gönderilse olur mu?

Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez gelişme raporu, tez izleme komitesinin toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte enstitüye bildirilir. (bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 32-4)