Öğrencim tez döneminde, kayıt yaptırıyor, ancak tez çalışması için gelemiyor. Kaydının silinmesi için ne yapmam gerekiyor?

Öğrencinin kaydının silinmesi sadece kendi talebi ile olabilir. Ancak yönetmelik gereği üst üste iki dönem kaydını yapmayan veya Uzmanlık Alan Dersinden üst üste iki dönem "BZ" notu alan öğrencinin danışmanlığı, danışmanın isteği doğrultusunda kendisinden alınıp havuza aktarılır.