Zorunlu koşullar nedeniyle öğrencimin tez konusu tamamen değişti. Bu nedenle ek süre talep edebilir miyiz?

Öğrencinin tez çalışmasını zamanında tamamlayamama durumunda yönetmelik çerçevesinde izin verildiği kadar ek süre alabilir. Öğrencinin tez konusunun değişmesi durumunda, konu değişikliğinden dolayı ilave bir ek süre verilemez.