Adana ili dışında yaşıyorum Yüksek Lisans ders aşamasındayım. Yaşadığım şehirde bulunan bir üniversiteden ders alabilir miyim?

Öğrenim gördüğünüz anabilim dalının uygun görmesi, Enstitüye önermesi, Enstitü Yönetim Kurulunun onaylaması sonucunda,  diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya diğer Üniversitedeki Enstitülerden dersler alınabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek ders sayısı ikiyi geçemez (bkz. Madde 18-(2)).