Yüksek Lisans (veya Doktora) öğrencisiyim 4. yarıyılda aldığım dersten başarısız oldum, öğrenimime devam etmem için ne yapmalıyım?


Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre;

MADDE 15 (1)  a) Dört yarıyıl sonunda öğretim programında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan  veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerin yerine getiremeyen  öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d)  Doktora sanatta yeterlik için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile     kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.