Özel öğrenci statüsünde iki yarıyıl ders aldım, üçüncü yarıyıl da ders almak istiyorum. Alabilir miyim?

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre özel öğrenci olarak yalnız iki yarıyıl ders alınabilir
(Madde 7).