Tezimi Enstitüye teslim ettim. Mezuniyet Belgemi veya diplomamı alabilir miyim?

Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir (bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde22-1, doktora için bkz. Madde 34-1).