Başarısız olduğum dersin yerine başka ders alabilir miyim?


Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının teklifi,  anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir (Madde14).