Tez çalışmalarım için ikinci danışman olması gerekmektedir. İkinci danışman atanması için ne yapılması gerekiyor?
Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre;

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanlar üniversite kadrosu dışından da atanabilir.  İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmalıdır. (Madde 20, Madde 29)