Asgari ders sayısı ve kredisi olan 7 ders, 21 krediyi tamamladım. Tez önerisini verebilir miyim?

Tezli Yüksek Lisans ve doktora öğrencisinin tez önerisi verebilmesi için 7, ders, 21 kredi ve uzmanlık alan dersleri, seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi AKTS’leri hariç 42 AKTS’yi tamamlamış olması gerekir.