Seminer dersi tez aşamasında alınabilir mi?


Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Seminer dersi, ders aşamasında yapılır (Madde 18-(1), Madde 27-(1)).