Alabileceğim toplam ders sayısında bir sınırlama var mı?


Tezli yüksek lisans ve tezli yüksek lisans ile kabul edilen doktora öğrencilerinin  alabileceği azami ders sayısı on adettir.(bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 18- 1, doktora için bkz.Madde 27- 2).