Doktora veya Yüksek Lisans sırasında "bilimsel hazırlık programı"çerçevesinde aldığım dersler programı tamamlamak için gerekli krediden sayılır mı?


(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı daha önce alınmamış olmak kaydı ile lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin ders programı daha önce alınmamış olmak kaydı ile lisans/yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.


(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Ancak bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ikiden fazla ders alınamaz. Lisans  derecesi ile doktora yeterlik programına kabul edilen öğrenciler en fazla dört ders alabilirler.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora  yeterlik için ayrı ayrı olmak üzere en çok iki yarıyıldır.  Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilemez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programına yönelik almış olduğu lisans derslerini
Ç.Ü. Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, lisansüstü derslerini Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, başarmış olması gerekir.