Doktora tez izleme komitesi ne zaman ve nasıl oluşur? Yedek olur mu?


Yeterlik sınavını başararak tez dönemine geçen öğrenci için ilgili anabilim dalı akademik kurul kararını içeren önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili enstitü Anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.