Doktora öğrencisiyim, ders dönemini bitirdim. Doktora yeterlik sınavına ne zaman gireceğim?


Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre;

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.


(2) Doktora programında genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler yeterlik sınavına  güz ve bahar yarıyılları öncesinde enstitü kurulları tarafından belirlenen tarihler arasında girerler.  Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girebilir.  Yeterlik sınavına en geç; yüksek lisans derecesi ile giren öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile giren öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır.