Doktora tez önerimi yeterlilik sınavından sonra en geç ne zaman sunmalıyım?


Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, doktora tez önerisini en geç altı ay içinde sunmalıdır.