Yüksek Lisans/Doktora tez bitiminde Enstitüye teslim edilmesi gereken tez kopya sayısı kaç tanedir?Yüksek Lisans/Doktora tez bitiminde Diploma alabilmek için tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasının Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir (bkz. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 22, Madde 34).