Tez sınavına girdim, jüri tez başlığımı değiştirdi. Nasıl bir işlem yapılacak?Tez başlığında yapılacak değişiklik sınav jürisi tarafından jüri tutanağında belirtilmelidir.