Tez konum değişti. Bu nedenle ek süre alabilir miyim?

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır (bkz.Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 19-1). Doktora programını tamamlama süresi her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on dört yarıyıldır (bkz.Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 28-1). Tez konusu değişikliği nedeniyle ek süre almak söz konusu değildir.