Yüksek lisans tezimi teze başladıktan bir dönem sonra tamamladım. Tezimi teslim edip mezun olabilir miyim?

Yüksek lisans tez süresi iki yarıyıldan az olamaz (bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 19- 1).