Bir dönemde alabileceğim ders sayısında bir kısıtlama var mı?

Bir dönemde alabileceğim ders sayısında bir kısıtlama var mı?

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-öğretim Yönetmeliği Madde 18-(1), Madde 27-(4)  Bir öğrenci bir dönemde Uzmanlık Alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazla ders alamaz.