Özel öğrenci statüsünde veya daha önceki lisansüstü programlarda aldığım dersleri saydırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?


Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre;

Ders saydırma
MADDE 13 –(
1) Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders saydırma işlemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.
(2) Ulusal ve uluslararası lisansüstü değişim programları olan Erasmus, Mevlana, Farabi ve benzeri
programlardan faydalanmak için Üniversite tarafından belirlenen kurallar uygulanır.